Ludwisarnia Felczyńskich       OD 1808 ROKU

        Taciszów                        200 lat w służbie Kościoła

      

UROCZYSTOŚĆ  KU CZCI ŚW. BARBARY W KNUROWIE  2013 ROKU OBFITOWAŁA  W  WIELE  NIECODZIENNYCH  WYDARZEŃ

KOŚCIÓŁ  PARAFIALNY  ŚW. ŚW. CYRYLA  I  METODEGO ODWIEDZIŁ  GOŚĆ  Z  UKRAINY

J. E. KS. BP MARIAN  BUCZEK BISKUP  CHARKOWSKO ZAPOROSKI

I  PRZEWODNICZYŁ  MSZY  ŚWIĘTEJ ZA  GÓRNIKÓW, ICH  RODZINY I  ZAPROSZONYCH  GOŚCI.

RANGĘ  UROCZYSTOŚCIOM NADAŁ  PREZENTOWANY DZWON PW.  PRYMASA  AUGUSTA  HLONDA,

O WADZE 600 kg, DAR  ARCHIDIECEZJI  KATOWICKIEJ  I  J. E. KS. ABP  WIKTORA  SKWORCA  METROPOLITY  KATOWICKIEGO DLA DONIECKA,

PRZYPOMINAJĄCY  O  GÓRNIKACH  WYWIEZIONYCH  PRZYMUSOWO Z  GÓRNEGO ŚLĄSKA Z INSKRYPCJĄ

„ PAMIĘCI  ROBOTNIKÓW  PRZYMUSOWYCH Z GÓRNEGO ŚLĄSKA 1945 – 1954 ”

PO  MSZY ŚWIĘTEJ  J. E. KS. BP  MARIAN  BUCZEK I  ZBIGNIEW  FELCZYŃSKI

ODEBRALI  TYTUŁ  GWARKA, PO SPEŁNIENIU WSZYSTKICH WYMAGANYCH  ZWYCZAJEM  WARUNKÓW

W  OBECNOŚCI  PROB. KS. ANDRZEJA  WIECZORKA, PREZYDENTA  MIASTA  ADAMA  RAMSA,

PRZEWODNICZĄCEGO  RADY  POWIATU GLIWICKIEGO  MICHAŁ NIESZPORKA,

DYREKCJI  KOPALNI  KWK  KNURÓW-SZCZYGŁOWICE, BOGUSŁAWA  SZYGUŁY  I LICZNEJ  BRACI  GÓRNICZEJ

„  SZCZĘŚĆ  BOŻE ! ”

 

 

GALERIA...