Ludwisarnia Felczyńskich          1808 - 2008

        Taciszów                          200 lat w służbie Kościoła

 

AD  MULTOS  ANNOS KS. BP-e GERARDZIE !
" Bądź naszym porankiem..." 

POWRÓT