Ludwisarnia Felczyńskich       OD 1808 ROKU

        Taciszów                        200 lat w służbie Kościoła

      

Na   prośbę  ks. Kanonika  Antoniego  Bardłowskiego, proboszcza parafii  św. Anny w  Różanie, zostały zawieszone i uruchomione dzwony , złotego wzbogaconego  zestawu.

Prace  renowacyjne i  adaptacyjne,  pozwoliły na wzmocnienie zabytkowej wieży i przystosowanie jej  do przyjęcia  dzwonów.

Wszystkie  etapy  prac  na wieży kościoła  zostały pięknie udokumentowane  artystycznymi  zdjęciami 
pana  Bogumiła Okrąglińskiego, który w sposób sugestywny pokazał trudności i  efekt końcowy w pejzażu miasta.

Pięknie dziękuję.

 

Z wielką  radością zapraszam   przewielebnych  księży proboszczów,  do  obejrzenia  zamieszczonych  fotografii  i filmu...

Mogę  zapewnić, że wszystkie  prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką  budowlaną  i  ludwisarską,  sposób zawieszenia  i uruchomienia dzwonów, zapewnia  zabytkowej  wieży nienaruszalność  jej  struktury

i  nienaruszalność  zabytkowej  substancji  budowlanej.

Zastosowane  napędy  przez  inż. Pawła  Szydlaka i sposób  zawieszenia,

gwarantują  bezawaryjną  pracę instrumentów  i  zapewnia  przewielebnym  księżom proboszczom  komfort  użytkowania  dzwonów i  w  pełni  pozwala cieszyć  się  ich  muzyką.

 

Dziękuję ks. Proboszczowi  kan.  Antoniemu  Bardłowskiemu za  codzienną  modlitwę,  wsparcie, zaufanie 
i  obecność
na  wieży podczas wszystkich  etapów wykonywanych  prac.

Dziękuję  wszystkim  tym, którzy  swoją pracą, zaangażowaniem  i zapałem,   przyczynili się  do  stworzenia  optymalnego  środowiska dla  dzwonów.

Dziękuję, że na każdym  etapie  prac, zechcieli dzielić się swoją wiedzą

 i doświadczeniem,  aby dzwony pełnym głosem mogły głosić

Chałę  Boga !

 

Zbigniew  L.  Felczyński

                                                                                                                          ludwisarz

 

ps. Przykro mi! ale nie jest wskazana, ani wymagana i nie przewidujemy jej w naszej ofercie: stała umowa abonamentowa na usługi pogwarancyjne!!!

Bez dodatkowych opłat oferujemy priorytetowe wykonywanie prac serwisowych w trakcie i po okresie gwarancji oraz najwyższy profesjonalizm i zaangażowanie!

 

 

 

GALERIA...