Grające dzwony w Parafii św. Brata Alberta                                           Odezwały się dzwony w Helenowie w Parafii św. Faustyny Kowalskiej

      w Wesołej - Zielonej - Proboszcz Ks.  Józef Skarpetkowski                                                                  Proboszcz Ks. Jan Smigasiewicz

 

 

         

Katedralne dzwony w Parafii św. Mateusza w Opalenicy                                       Rzymskokatolicka Parafia Św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym

głosem swym z wysokiej dzwonnicy dają światu i tej 600-letniej Parafii                              - Proboszcz: Ks. Jerzy Paluchowski - Dziekan -

znaki obfitości darów Ducha Św. - Proboszcz - Ks. Antoni Lorenz                          Harmonia zabytkowych dzwonów została uzupełniona o głos "A" (500kg)

                                                                                                                            Dzwony poświęcił J. E. Ks. Bp dr Teofil Wilski dnia 06.09.2009r.

      

Przed nastaniem zimy zostały zakończone prace                                                                                "Serce Łodzi"

w Parafii św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach                                                            Po raz pierwszy zabrzmiało w łódzkiej Archikatedrze   

Proboszcz ks. Andrzej Pogorzelski                                                                                                    18 września 2011r.

Dzwonnica z elementami kutymi