Ludwisarnia Felczyńskich       OD 1808 ROKU

        Taciszów                        200 lat w służbie Kościoła

Habemus Papam!

      

Z  RADOSNYM SERCEM PRZYJMUJEMY
OJCA  ŚW. FRANCISZKA
OBWIESZCZAJĄ  TO WSZYSTKIE DZWONY,
KTÓRE WRAZ Z WIELKIMI DZWONAMI WATYKAŃSKIMI
WYPRASZAJĄ  WSZELKIE ŁASKI
DLA PAPIEŻA I DLA NAS, U PROGU NOWEGO PONTYFIKATU