Ludwisarnia Felczyńskich       OD 1808 ROKU

        Taciszów                        200 lat w służbie Kościoła

      

WASZE  EKSCELENCJE !

PRZEWIELEBNI  KSIĘŻA !

SZANOWNI  PAŃSTWO  !

 

Z  RADOŚCIĄ  POZWALAM  SOBIE  POLECIĆ  DWIE  JESIENNE

PREMIERY KSIĄŻKOWE,  A  MIANOWICIE:

DŁUGO  OCZEKIWANA  KSIĄŻKA „ SERCE  ŁODZI  HISTORIA  I  WSPÓŁCZESNOŚĆ”
POD  REDAKCJĄ PIOTRA  MACHLAŃSKIEGO   WYDANEJ PRZEZ:

NARODOWE  CENTRUM  KULTURY I  ŁÓDZKIE  CENTRUM  DOSKONALENIA

NAUCZYCIELI I  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO, 2013.

JEST TO  POZYCJA, KTÓRA  UKAZUJE NARODZINY  IDEI   ŁÓDZKIEGO  DZWONU, WIELKIE  ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE, WYBITNĄ  ROLĘ  PROBOSZCZA KATEDRY KS. PRAŁ. IRENEUSZA  KULESZY, NARODZINY  DZWONU  ORAZ  POCZĄTEK JEGO  SŁUŻBY NA KATEDRALNEJ  WIEŻY.....

 

DRUGA  POZYCJA, TO DZIEŁO PROF. STANISŁAWA  SŁAWOMIRA  NICIEI

PT. „ KRESOWA  ATLANTYDA  HISTORIA I MITOLOGIA  MIAST  KRESOWYCH TOM III ”

WYDANEJ  PRZEZ WYDAWNICTWO  MS, 2013 Z  OPOLA.

KSIĄŻKA  UKAZUJE M/INNYMI  PIERWSZE KROKI, PRACĘ LUDWISARZY

PRZEZ   EPOKI   I  NASTĘPSTWO  POKOLEŃ  RODZINY  FELCZYŃSKICH.

POLSKICH  LUDWISARZY, KTÓRZY  SOLIDARNIE WIĄZALI SWOJE  ŻYCIE

Z  LOSEM  KOŚCIOŁA  I PAŃSTWA,  DZIELĄC  SMUTEK, TRWOGĘ  I  RADOŚĆ....