Ludwisarnia Felczyńskich od 1808 roku®      

Taciszów                       

 

DZWON  NIEPODLEGŁOŚCI 
IM. MJR WALERIANA  ŁUKASIŃSKIEGO
 
DAR  PANA  STEFANA  MELAKA  Z RODZINĄ
ORAZ   ŚW.P. KS. PRAŁ.  WACŁAWA  KARŁOWICZA
                       WARSZAWA - OLSZYNKA GROCHOWSKA
     

 

                  

 

 

 

POWRÓT, BACK, zurück, назад