Ludwisarnia Felczyńskich od 1808 roku®      

Taciszów                       

 

Dzwon "Św. Scholastyka"

ufundowany przez J. E. Ks. Prałata Prof. Wiesława Kądzielę

                               

 

 

POWRÓT, BACK, zurück, назад