Ludwisarnia Felczyńskich od 1808 roku®      

Taciszów                       

 

Ksiądz generał Stanisław Cezary Rospondek

odbiera dzwon "Św. Stanisław BM"

                               

 

 

POWRÓT, BACK, zurück, назад