Ludwisarnia Felczyńskich od 1808 roku®      

Taciszów                       

 

Zimowy "Dzwon Wolności" MB Miłosierdzia

z Wieżami WTC

/fragmenty przywiezione z Nowego Jorku/

                               

 

POWRÓT, BACK, zurück, назад