Ludwisarnia Felczyńskich       OD 1808 ROKU

        Taciszów                        200 lat w służbie Kościoła

      

Stauropigialny Klasztor Św. Onufrego w Jabłecznej,

otrzymał wzbogacony złoty zestaw dzwonów z napisanymi ikonami

i stosownymi inskrypcjami podkreślającymi Świętość Miejsca i jego niezwykłą historię.

Dzwony przyjął  Archimandryta Atanazy Namiestnik Klasztoru.

 

 Dzwony zostaną poświęcone w Święto Patrona Klasztoru  dnia 25.06.2014 r.

podczas wielkich uroczystości religijnych.

W uznaniu zasług za parce wykonane dla Polskiego Autokefalicznego  Kościoła Prawosławnego,

Przewodniczący Św. Soboru

J. Eminencja Sawa

Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski

 przyznał ludwisarzowi  Zbigniewowi Felczyńskiemu

Order Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny.

Ceremonia wręczenia nastąpiła podczas jubileuszowych

Targów Sakralnych w Kielcach,

wręczenia dokonał

J. Ekscelencja Bp dr  Paisjusz

podkreślając rolę dzwonów i ich istotę  w życiu religijnym

oraz odnosząc się do 30-letniej pracy uhonorowanego ludwisarza....

 

Serdecznie dziękuję za przyznany Order

J. Ekscelencji Ks. Bp dr Paisjuszowi,

który w sposób szczególny ceni sobie muzykę dzwonów.

Przyjmując go z wdzięcznością i radością,  myślę, że po części

należy się on mojemu pradziadkowi Franciszkowi, dziadkowi Janowi, Ojcu Tadeuszowi oraz

wszystkim przodkom, którzy od 1808 roku trudnili się ludwisarstwem,

dzięki nim mogłem dołączyć do sztafety pokoleń.

Dziękuję mojej żonie Bogumile, która upiększa dzwony swoim talentem,

 dziękuję wszystkim współpracownikom oraz  inż. Pawłowi Szydlakowi ,

który z niezwykłą starannością i delikatnością

zawiesza i uruchamia te piękne instrumenty.

 

Zbigniew L.  Felczyński

ludwisarz

GALERIA