Ludwisarnia Felczyńskich       OD 1808 ROKU

        Taciszów                        200 lat w służbie Kościoła

      

W STAROŻYTNEJ ŚWIĄTYNI NAWIEDZENIA NMP

POSADOWIONEJ W 1268 ROKU W WITOSZOWIE DOLNYM

DNIA 15.12.2013 R.P. W TRZECIĄ NIEDZIELĘ ADWENTU „ GAUDETE ”

J. E. KS. BP PROF. IGNACY DEC

ORDYNARIUSZ DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

WZYWA NAS DO CHRZEŚCIJAŃSKIEJ RADOŚCI, TYM WIĘKSZEJ,

ŻE ZA PROROKIEM IZAJASZEM, RADUJEMY SIĘ Z MAJĄCYCH NASTĄPIĆ

WYDARZEŃ.....

W TAK RADOSNYM I PODNIOSŁYM NASTROJU

ZA WIERNĄ SŁUŻBĘ KOŚCIOŁOWI POWSZECHNEMU I DIECEZJALNEMU

ZA TRUD WŁOŻONY W UPIĘKSZANIE ŚWIĄTYŃ

J. E. KS. BP PROF. IGNACY DEC ORDYNARIUSZ DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

W OBECNOŚCI KS. PROB. DR HAB. JAROSŁAWA M. LIPNIAKA,

LICZNEGO DUCHOWIEŃSTWA, KLERYKÓW I WIERNYCH

PRZYZNAŁ ORDERY I PIERŚCIENIE, WYRÓŻNIAJĄC M/INNYMI

LUDWISARZA ZBIGNIEWA L. FELCZYŃSKIEGO Z LUDWISARNI W TACISZOWIE

W 206 ROKU ISTNIENIA FIRMY I W 30-TYM ROKU PRACY LUDWIARSKIEJ,

ORAZ INŻ. PAWŁA SZYDLAKA Z NAJSTARSZEJ W POLSCE FIRMY URUCHAMIAJĄCEJ DZWONY W 44 ROKU ISTNIENIA ZAKŁADU W I 24-TYM ROKU PRACY INŻYNIERSKIEJ

ODZNACZYŁ ORDEREM ŚW. STANISŁAWA:

LUDWISARZA ZBIGNIEWA L. FELCZYŃSKIEGO

I INŻ. PAWŁA SZYDLAKA

OBDARZAJĄC ZGROMADZONYCH

PASTERSKIM BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM !!!

 

 

GALERIA...