Ludwisarnia Felczyńskich       OD 1808 ROKU

        Taciszów                        200 lat w służbie Kościoła

     Podziękowanie

z Bazyliki Archikatedralnej w Łodzi