Ludwisarnia Felczyńskich          1808 - 2008

        Taciszów                          200 lat w służbie Kościoła

 

ZBIGNIEW FELCZYŃSKI

z żoną BOGDĄ

i córką AGATĄ

 

     MIŁOŚĆ

         PASJA

            TRADYCJA

         

foto: Aleksander Rabij