Ludwisarnia Felczyńskich          1808 - 2008

        Taciszów                          200 lat w służbie Kościoła

DZWONY PRAWOSŁAWNE

 

 

 

                  TABLICA PAMIĄTKOWA

 

  •                                 GALERIA                                          

                                   

 

     POŚWIĘCENIE DZWONÓW W ZAMOŚCIU

 

 

 KATEDRALNY ZESTAW DZWONÓW
             W BIAŁYMSTOKU

                        

 

 

 

 

 

            

 PARAFIA PRAWOSŁAWNA Św. MIKOŁAJA CUDOTWÓRCY - ZAMOŚĆ

JEGO EKSCELENCJA NAJPRZEWIELEBNIEJSZY ABEL

PRAWOSŁAWNY ARCYBISKUP LUBELSKI

 

 

 

 

POWRÓT, BACK, zurück, назад