Ludwisarnia Felczyńskich          1808 - 2008

        Taciszów                          200 lat w służbie Kościoła

ZAPRASZAMY

foto: Marian Jabłoński

projekt graficzny: Sławomir Niemiec

 

        O. MARIUSZ  WARDĘGA  OSCam                                                                   Zbigniew Felczyński
            PROBOSZCZ  TACISZOWSKI                                                                                  ludwisarz

POWRÓT, BACK, zurück, назад