Ludwisarnia Felczyńskich       OD 1808 ROKU

        Taciszów                        200 lat w służbie Kościoła

      

Tomasz Siemierzewicz

tel. 793 770 134

o. Józef Kentenich

św. Józef

papież Jan Paweł II