Ludwisarnia Felczyńskich       OD 1808 ROKU

        Taciszów                        200 lat w służbie Kościoła

Referencje z Witoszowa
 

      Referencje z Wierzbnej