Ludwisarnia Felczyńskich       OD 1808 ROKU

        Taciszów                        200 lat w służbie Kościoła

     

XIV   SACROEXPO  2013

PRZESZŁO  DO   HISTORII

ZA ROK  JUBILEUSZ !!

 

HISTORYCZNY  WYMIAR  NADAŁ  XIV  TARGOM W  ROKU  WIARY

ZŁOTY  JUBILEUSZ  KAPŁAŃSTWAJ. E. KS. BP-A  KAZIMIERZA  RYCZANA....

 

AD   MULTOS  ANNOS !

KS. BP-IE    KAZIMIERZU !

 

WYKONANY  PRZEZ NAS  KATEDRALNY  DZWONNIECH  ZANOSI  PROŚBY  DO BOGA,

O  POTRZEBNE  DARY, O  ZDROWIE,  O  OWOCNĄ  POSŁUGĘ APOSTOLSKĄ  WRAZ  Z  PROŚBAMI  ZA  DIECEZJAN  I  POLSKĘ  !

 

SKŁADAM  WYRAZY  WDZIĘCZNOŚCI  KS. BP-WI  PAISJUSZOWI

ZA   DUCHOWE  WSPARCIE,  WYRÓŻNIENIE  I DYPLOM PRZYZNANE  PODCZAS  TARGÓW....

SERDECZNE  BÓG   ZAPŁAĆ !

 

DZIĘKUJĘ  ORGANIZATOROM,  KOMISARZOWI TARGÓW PANU  ROBERTOWI  FRĄKOWI, ZA  ŻYCZLIWOŚĆ TRWAJĄCĄ JUŻ  14 LAT.

 

ZBIGNIEW  FELCZYŃSKI     

wnuk  Jana

nauczyciela polskich ludwisarzy

 

STOWARZYSZENIE  FIRM  RODZINNYCH

OGÓLNOPOLSKI CECH  RZEMEŚLNIKÓW  ARTYSTÓW

 

GALERIA