Ludwisarnia Felczyńskich       OD 1808 ROKU

        Taciszów                        200 lat w służbie Kościoła

      

                                                                                                                         

   Wasze Ekscelencje !
   Przewielebni Księża ! Szanowni Państwo !

24-25 kwietnia 2017 roku, wraz z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk mieliśmy zaszczyt współorganizować w Taciszowie międzynarodowe Sympozjum Kampanologiczne, które odbyło się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dwudniowe, intensywne obrady rozpoczęły się od warsztatów w naszej ludwisarni (został zaprojektowany dzwon) . W dalszej części swoje wystąpienia zaprezentowali najlepsi badacze dzwonów z Polski (obecni byli naukowcy m. in. z Gdańska, Warszawy, Zielonej Góry, Górnego i Dolnego Śląska, Przemyśla i Torunia) oraz przedstawiciele nauki z Czech, Niemiec, Litwy, Ukrainy, Rosji oraz Białorusi. Na obradach obecni byli oczywiście również przedstawiciele naszej Ludwisarni ! Naukowcy prezentowali historyczne oraz aktualnie prowadzone we wspomnianych regionach i krajach badania dotyczące dzwonów, omawiali problemy, z którymi spotykają się w czasie pracy oraz dyskutowali nad wyzwaniami i przyszłością dyscypliny. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy gościć w swoich murach tak szacowne grono badaczy ! (spis wykładów zamieszczamy poniżej)
Z serca wszystkim przyjaciołom dzwonów dziękuję, dzwony są świadkami naszego trwania w wierze, są świadkami narodzin naszego państwa oraz towarzyszą naszej codziennej pielgrzymce przez życie, zapisują naszą historię dla przyszłych pokoleń Polaków. Konferencja pozwoliła nam pogłębić wiedzę o zabytkowych dzwonach, tak byśmy mogli uzupełniać harmonie zgodnie ze sztuką.
Słuchając słów Proboszcza Ks. Marka Góry z Parafii Miłosierdzia Bożego w Gliwicach: „ brońmy naszych dzwonów, one nam stale towarzyszą i są nam wierne...”
Dziękuję uczestnikom, dziękuję Państwu Agacie Felczyńskiej i Piotrowi Jamskiemu za poniesiony trud przy organizacji Sympozjum.
Serdecznie zapraszam do odwiedzin.
Zbigniew Felczyński
ludwisarz


FOTO. PIOTR JAMSKI


FOTO. PIOTR JAMSKI


FOTO. PIOTR JAMSKI


FOTO. PIOTR JAMSKI


FOTO. PIOTR JAMSKI


FOTO. PIOTR JAMSKI


FOTO. PIOTR JAMSKI