Ludwisarnia Felczyńskich       OD 1808 ROKU

        Taciszów                        200 lat w służbie Kościoła

      

                                                                                                                         

Dzwon w Targoszycach ogłosił Zmartwychwstanie.

                                                                                                                         

 

Jest to dzwon "Jan Paweł II"

o wadze 500 kg

i tonie A